مدار فقل مرکزی پراید
کتاب راهنمای مدار قفل مرکزی پرایدشامل:
راهنمای نقشه خوانی – معرفی محل عبور دسته سیم ها – سیستم قفل مرکزی – و جداول عیب یابی و رفع عیب می باشد
ناشر:سایپا
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۱۰
فرمت :پی دی اف
حجم فایل ۱,۲۲۵ KB
نقشه قفل مرکزی پراید