ابزار مخصوص تعمیر گاهی

موتور پراید یورو 4
در فایل زیر که آماده دانلود کرده ایم میتوانید تفاوت های موتور های جدید سایپا که معروف به یورو ۴ می باشد با خودرو های قدیمی تر مشاهده کنید