ابزار مخصوص تعمیر گاهی

دانلود رایگان مدار الکتریکی abs پراید

سیستم ترمز ABS یا سیستم ترمز ضد قفل/ضد لغزش هم ممکن است مانند دیگر قسمت های خودرو دچار اشکال شود . برخی از این اشکالات منجر به روشن شدن چراغ هشدار آن می شود روشن شدن این چراغ آلارم حتی می تواند نشانه پایین آمدن سطح روغن ترمز باشد.
در قسمت زیر متوانید نقشه مدار الکتریکی ترمز ضد قفل ماندو نصب شده روی اتو مبیل پراید را دریافت نمایید.

دانلود نقشه ترمز abs