آموزش تنظیم موتور پژو 405

هدف از تنظیم موتور یا تون آپ افزایش بازدهی و عمر موتور و کاهش آلودگی هواست . ترکیبات موجود در گازهای خروجی موتور برای محیط زیست مضر است و با تنظیم صحیح و به موقع موتور می‌توان از مقدار آلودگی هوا کاست .
در قسمت زیر می توانید دستورالعمل تنظیم موتور خودرو های پژو ۴۰۵ – پژو آردی – و پیکان را به صورت رایگان دانلود کنید

آموزش تنطیم موتور پژو RD