در صورت بوجود آمدن مشکلی در یکی از سیستم های خودرو،ECU را از طریق روشن نمودن چراغی (چراغ چک) در پشت پنل راننده را آگاه می سازد که مشکلی در یکی از سیستم های خودرو بوجود آمده است.این مشکل می تواند از وجود یک عیب بسیار کوچک در یک سنسور گرفته تا یک مشکل به مراتب جدی تر در یکی از سیستم های حیاتی خودرو باشد.

کدهای خطا در دستگاه دیاگ

در این فایل آموزشی کلیه کدهای خطا که در دستگاه دیاگ بصورت عدد نشان داده شده است شرح داده شده و معادل فارسی آن کلمات نشان داده میشود که شما میتوانید براحتی خطای مربوط را پیدا کنید.

این فایل مربوط به خودرو های سیتروئن می باشد
دانلود کد خطای سیتروئن