جعبه فیوز داخل موتور در پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ بنام BM34 میباشد که وظیفه تقسیم برق اصلی ماشین را دارد
BM34 در دومدل زیمنس و دلفی هست که هر دو یک کار میکنند
BM34 در دو بخش قدرت و فرماندهای میباشد
در بخش فرماندهای تجزیه و تحلیله فرمانهای که BSI میفرستد را انجام میدهدواز همین قسمت رله های بخش قدرت را
فعال میکنند.
در بخش قدرت ۱۰ عدد رله وجود دارد که هرکدام کار خاص را انجام میدهند
۱- رله اول
۲- رله دوم قدرت
۳- رله برف پاکن دور تند
۴- رله برف پاکن دور کند
۵- رله نور بالا
۶- رله نور پایین
۷- رله مه شکن
۸- رله موتور آبپاش
۹- رله بوق
۱۰- رله موتور تهویه
این فایل که برای دانلود آماده شده به شرح ورودی ها و خروجی های bm34 یا همان bsm در خودروی ۲۰۶ می پردازد
امیدوارم مفید واقع بشه
پیشنهادات خود را درقشمت نظرات سایت وارد نمایید