دانلود فایل خلاصه اطلا عات مورد نیاز برای تعمیر موتور خودروی زانتیا به صورت pdf

این فایل شامل اطلاعاتی از قبیل:

گشتاور مورد نیاز پیچ ها

لقی های مجاز در قسمت های مختلف موتور

کمپرس استاندارد

حد اقل و حد اکثر اندازه مجاز قطعات

برای دانلود خلاصه اطلاعات مورد نیاز برای تعمیر موتور زانتیا روی تصویر زیر کلیک کنید