دانلود راهنمای باز کردن داشبورد و کولر mvm 530

باز کردن داشبورد 530

دانلود راهنمای بازو بست داشبورد خودرو mvm 530

این فایل آموزشی شامل:

راهنمای کامل برای باز کدن داشبورد خودرو mvm 530

ابتدا راهنمای بازکردن قربیلک فرمان و کیسه هوا و کیلومتر شرح داده شده و مراحل باز کردن داشبورد یک به یک شرح داده شده است

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0