دانلود راهنمای جعبه فیوز محصولات ایرانخودرو

راهنمای جعبه فیوز محصولات ایرانخودرو

راهنمای جعبه فیوز ها و رله های محصولات ایرانخودرو به صورت کامل و به زبان فارسی

این فایل شامل راهنمای فیوز ها ورله های خودور های مختلف به شرح زیر می باشد

راهنمای جعبه فیوز محفظه موتور پژو پارس ۴۰۵ و سمند

راهنمای جعبه فیوز محفظه اتاق پژو ۲۰۶ bsi  full mux

راهنمای جعبه فیوز محفظه موتور پژو ۲۰۶ bsm full mux

راهنمای جعبه فیوز محفظه موتور ۲۰۷  و  ۲۰۶ و rana sp mux

راهنمای جعبه فیوز محفظه اتاق ۲۰۷  و  ۲۰۶ و rana sp mux

جدول عملکرد فیوز های داخل اتاق ۲۰۷ sp mux , 206, ranaa

جعبه فیوز محفظه موتور پژو  ۲۰۷ اتوماتیک ودستی  sp max

جعبه فیوز اتاق پژو اتوماتیک ودستی ۲۰۷ SP MUX

جعبه فیوز اتاق  RUNNA LX, 206 ECO MUX
جعبه فیوز محفظه موتو   RUNNA LX, 206 ECO MUX

جعبه فیوز داخل محفظه موتور پژو پارس CEC

جعبه فیوز داخل اتاق پژو پارس CEC

جعبه فیوزمحفظه موتورسمند – دنا – +دنا eco mux

جعبه فیوزمحفظه موتورسمند – دنا – +دنا ECO MUX

جعبه فیوز محفظه موتور سمند – دنا – +دنا کروز ECO MUX

جعبه فیوز محفظه موتور پارس – سمند– دنا – +دنا ECO MUX کروز

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند – سورن کروز ECO MUX

جعبه فیوز محفظه اتاق پارس– دنا – +دنا کروز ECO MUX

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند – دنا – +دنا SMS MUX

جعبه فیوز محفظه موتور سمند – دنا – +دنا SMS MUX

جعبه فیوز محفظه اتاق رانا –۲۰۶ کروز MUX )فاز صفر

جعبه فیوز محفظه موتور رانا کروز MUX  فازصفر

جعبه فیوز محفظه موتور سمند کروزMUX فازصفر

جعبه فیوز محفظه اتاق سمند کروز MUX فاز صفر

جعبه فیوز محفظه موتور۲۰۶ کروز MUX فاز صفر

جعبه فیوز اتاق یا یونیت مرکزی H30 CROSS

جعبه فیوز محفظه موتور H30 CROSS

جعبه فیوز ورله باکس داخل اتاق هایما S7 2000,1800T

جعبه فیوزمحفظه موتور هایما S7 2000,1800T

جعبه فیوز و رله های اتاق هایما  S5 1500 T

جعبه فیوز محفظه موتور هایما  S5 1500 T

جعبه فیوز داخل اتاق رنو L90

جعبه فیوز محفظه موتور رنو L90

جعبه فیوز داخل اتاق سوزوکی ۲۰۰۰ CC & 2400 CC

جعبه فیوزهای داخل موتور سوزوکی ۲۰۰۰ CC & 2400 CC

جعبه فیوز داخل اتاق رنو کپچر

جعبه فیوز داخل محفظه موتور رنو کپچر

جعبه فیوز داخل اتاق پژو ۳۰۱ (BSI)

جعبه فیوز اتاق پژو ۳۰۱ (BCP3)

عملكرد فیوزهای محفظه موتور ۳۰۱ (BFRM)

جعبه فیوز داخل اتاق پژو ۲۰۰۸ (BSI 1)

فیوزهای محفظه موتور ۲۰۰۸ (BFRM

جعبه فیوز داخل داشپورت و اتاق پژو ۲۰۰۸ (BFH 3 &1)

جعبه فیوزداخل اتاق پژو ۵۰۸ (BSI1

جعبه فیوز محفظه موتورپژو  ۵۰۸ (PSF1) (MODOULE2)

جعبه فیوز محفظه موتور پژو ۵۰۸ (PSF1) (MODOULE1)

جعبه فیوز داخل داشپورد ۵۰۸ (BFH3)

راهنمای جعبه فیوز های تمامی خودرو های که در لیست بالا وارد شده با کیفت عالی و وضوح بالا در این فایل می باشد

راهنمای جعبه فیوز تمامی خودور در ۴۹ صفحه در یک فایل pdf و به زبان فارسی آماده دانلود می باشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0