در قسمت زیر یک فلو چارت قرار داده ایم که عیب یابی استارت نخوردن خودرو را برسی می نماید این چارت عیب یابی توسط شرکت خودرو سازی سایپا منتشر گردید. فایل ...