کتاب آموزش سیستم ترمز گیری ضد قفل روی محصولات ایرانخودرو به معرفی و شرح قطعات مورد استفاده در این نو ترمز ها و اصول عملکرد و همچنین عیب یابی و ...