دانلود فایل خلاصه اطلا عات مورد نیاز برای تعمیر موتور خودروی زانتیا به صورت pdf این فایل شامل اطلاعاتی از قبیل: گشتاور مورد نیاز پیچ ها لقی های مجاز در قسمت های مختلف ...