سنسور دور موتور یکی از سنسور های اساسی در سیستم انژکتوری میباشد که در همه خودرو های انژکتوری استفاده گردیده . داشتن اطلاعات کافی راجع به تمامی سنسور ها و عملگر ...