تنظیم تایم در خودرو های قدیمی نسبتا بسیار آسان بود طوری که با قرار دادن پیستون های یک و چهار در نقطه مرگ بالا و قیچی کردن سوپاپ های سیلندر ...