در فایل زیر که آماده دانلود کرده ایم میتوانید تفاوت های موتور های جدید سایپا که معروف به یورو 4 می باشد با خودرو های قدیمی تر مشاهده کنید