قابل استفاده تعمیر کاران دانشجویان دانش آموزان و صاحبان خودروی تندر 90 آموزش تعمیرموتور تندر۹۰ شامل فایل  آموزشی به زبان فارسی و به صورت pdf می دباشد که توسط ایرانخودرو منتشر ...