آموزش تعمیرات خودرو مگان 1600و2000 به زبان فارسی   کامل و کاربردی در تعمیرات   ارائه شده توسط شرکت خودرو سازی پارس خودرو   شامل تمامی جزئیات ونکات لازم وضروری برای تعمیر قابل استفاده برای تعمیر کاران ...