دیاگ (به اینگلیسی: diagnosis) از کلمهٔ انگلیسی Diagnosis به معنی تشخیص گرفته شده است.در موتور خودروها حافظهٔ موقتی به نام ECU وجود دارد که به هنگام بروز خطا در قطعات ...