این کتاب آموزشی در مورد نحوه عملکرد سیستم های سوخت رسانی ساژم sl96 و s2000 می باشد که در ایران بر روی خودرو های پراید - پیکان - سمند - ...